วุฒิสภา

ชุดที่ 12 | 2562

หมดวาระ

5 พ.ย. 62 - 5 ต.ค. 67

ที่มา

มาจากการแต่งตั้งตามกระบวนการพิเศษ หลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ว.) 250 คน โดย 244 คนมาจากการสรรหา และอีก 6 คนเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง

ดาวน์โหลดข้อมูล
รายชื่อสมาชิก

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์
เลือกโดย คสช. 194 คน

เลือกกันเอง 50 คน

โดยตำแหน่ง 1 คน

เพศสภาพ

90%
ชาย

ชาย

90%

หญิง

10%

รุ่นอายุ

64%
56-70 ปี

56-70 ปี

64%

71 ปีขึ้นไป

33%

ไม่พบข้อมูล

2%

41-55 ปี

1%

การศึกษา

60%
ปริญญาโท

ปริญญาโท

60%

ปริญญาเอก

12%

ปริญญาตรี

12%

สถาบันทหาร

11%

ต่ำกว่าปริญญาตรี

3%

ไม่พบข้อมูล

2%

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]