ขับเคลื่อนประชาธิปไตย ร่วมเฝ้าดูความเคลื่อนไหวรัฐสภา

อัพเดตข้อมูล : 24 ม.ค. 2567

นักการเมือง

รู้หน้า รู้ชื่อ แต่ไม่รู้จัก ลองค้นหาประวัติผู้แทนในสภาของเรากันดู มีตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทรัพย์สิน-หนี้สิน ประวัติทางการเมือง ไปจนถึงผลงานในสภา

นักการเมืองชุดล่าสุดที่น่าสนใจ

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีมากกว่า 1 คน จะเลือกจากลำดับตัวอักษรในชื่อ

คัดเลือกโดยใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ

loading

การลงมติ

ใครหนุน ใครค้าน ดูการโหวตครั้งสำคัญในสภา พร้อมคำอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

5 ผลการลงมติล่าสุด

21 ธ.ค. 66

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (วาระ 1)

ผ่าน

เห็นด้วย

365 /498

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  208 /313

 • สส.ฝ่ายค้าน

  155 /183

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

20 ธ.ค. 66

ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

ผ่าน

เห็นด้วย

422 /498

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  258 /313

 • สส.ฝ่ายค้าน

  162 /183

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

20 ธ.ค. 66

ร่าง พ.ร.บ. มาตรการปราบทุจริตของฝ่ายบริหาร

ผ่าน

เห็นด้วย

413 /498

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  254 /313

 • สส.ฝ่ายค้าน

  157 /183

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

14 ธ.ค. 66

ร่างข้อบังคับ สภาก้าวหน้า ครั้งที่ 2

ไม่ผ่าน

ไม่เห็นด้วย

232 /314

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  230 /312

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

13 ธ.ค. 66

ตั้ง กมธ. วิสามัญแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง

ไม่ผ่าน

ไม่เห็นด้วย

237 /315

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  235 /313

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]