สำรวจร่างกฎหมายในสภา

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 24 มี.ค. 2562 - 26 มิ.ย. 2567

ค้นด้วยชื่อ

เช่น สุราก้าวหน้า หรือ เท่าภิภพ ลิ้มจิตรกร

สำรวจตามสถานะ

สำรวจตามหมวด

ร่างกฎหมาย 1 ฉบับมีได้มากกว่า 1 หมวด

ยุติธรรม

127 ฉบับ

24.76% ของทั้งหมดที่เข้าสภา

การศึกษา

42 ฉบับ

8.19% ของทั้งหมดที่เข้าสภา

การเกษตร

41 ฉบับ

7.99% ของทั้งหมดที่เข้าสภา

เทคโนโลยี

10 ฉบับ

1.95% ของทั้งหมดที่เข้าสภา

ความมั่นคง

7 ฉบับ

1.36% ของทั้งหมดที่เข้าสภา

สำรวจตามประเภทผู้เสนอ

คณะรัฐมนตรี

98 ฉบับ

  • 10 กำลังดำเนินการ
  • 65 ออกเป็นกฎหมาย
  • 23 ตกไป

ประชาชน

12 ฉบับ

  • 5 กำลังดำเนินการ
  • 1 ออกเป็นกฎหมาย
  • 6 ตกไป

ไม่พบข้อมูล

17 ฉบับ

  • 2 กำลังดำเนินการ
  • 3 ออกเป็นกฎหมาย
  • 12 ตกไป

10 ฉบับล่าสุดที่ได้ออกเป็นกฏหมาย

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ชื่อทางการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

26 ธ.ค. 2566

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. กยศ.

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

28 ธ.ค. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

9 ส.ค. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอโดย

วันที่เสนอ

1 มิ.ย. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการอัยการ

ชื่อทางการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

24 พ.ค. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ชื่อทางการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

17 พ.ค. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอโดย

วันที่เสนอ

22 ก.พ. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อทางการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

15 ก.พ. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ชื่อทางการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)

วันที่เสนอ

15 ก.พ. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ชื่อทางการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

เสนอโดย

อนันต์ ผลอำนวย

วันที่เสนอ

20 ม.ค. 2565

สถานะ

ออกเป็นกฎหมาย

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]