สภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ 25 | 2562

หมดวาระ

24 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 66

ที่มา

มาจากการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คน 350 คนเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งลดจำนวนลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อที่ใช้สูตรที่นั่งปรับระดับ (leveling seat)

ดาวน์โหลดข้อมูล
รายชื่อสมาชิก

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์
ฝ่ายรัฐบาล 200 คน
พลังประชารัฐ
65
ภูมิใจไทย
63
ประชาธิปัตย์
43
ชาติไทยพัฒนา
12
รวมพลัง
4
พลังท้องถิ่นไท
3
ชาติพัฒนากล้า
3
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2
รวมไทยสร้างชาติ
2
เพื่อชาติไทย
1
ครูไทยเพื่อประชาชน
1
พลังธรรมใหม่
1
ฝ่ายค้าน 187 คน
เพื่อไทย
117
ก้าวไกล
44
เสรีรวมไทย
9
ประชาชาติ
7
เพื่อชาติ
6
เศรษฐกิจใหม่
4

เพศสภาพ

83%
ชาย

ชาย

83%

หญิง

17%

รุ่นอายุ

51%
56-70 ปี

56-70 ปี

51%

41-55 ปี

27%

71 ปีขึ้นไป

12%

25-40 ปี

10%

ไม่พบข้อมูล

1%

การศึกษา

58%
ปริญญาโท

ปริญญาโท

58%

ปริญญาตรี

27%

ปริญญาเอก

10%

ไม่พบข้อมูล

1%

ต่ำกว่าปริญญาตรี

4%

สถาบันทหาร

1%

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]