พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ

ชื่อทางการ ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ

ตกไป
ใช้เวลา -1009 วัน
วันที่เสนอ

14 พ.ย. 67


สรุปเนื้อหา

แก้ไขให้สามารถร้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาคดีที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วได้

หมวด
ยุติธรรม

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

รายชื่อผู้เสนอกฎหมาย


ผู้ร่วมเสนอ 16 คน

พรรคเพื่อไทย

2 คน

ไม่พบข้อมูลพรรค

12 คน

พรรคเสรีรวมไทย

1 คน

พรรคชาติไทยพัฒนา

1 คน

เส้นทางกฎหมาย


สถานะ
ตกไป
  1. หมายเหตุ

    สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]