ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน

ชื่อทางการ ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน

กำลังดำเนินการ
ใช้เวลา 139 วัน
วันที่เสนอ

8 ก.พ. 67

เสนอโดย

สรุปเนื้อหา

กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน และติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผนดังกล่าว รวมทั้งเห็นควรจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน และการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และกำกับกิจการการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันเท่าที่จำเป็น

หมวด
การเกษตร
เศรษฐกิจ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลต้นทาง

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

รายชื่อผู้เสนอกฎหมาย


ผู้ร่วมเสนอ 19 คน

พรรคประชาธิปัตย์

8 คน

พรรคก้าวไกล

3 คน

พรรคท้องที่ไทย

1 คน

พรรครวมไทยสร้างชาติ

4 คน

พรรคประชาชาติ

3 คน

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]