ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

ชื่อทางการ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

กำลังดำเนินการ
ใช้เวลา 147 วัน
วันที่เสนอ

31 ม.ค. 67

เสนอโดย
อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุทิน ชาญวีรกูล

ครม. ชุดที่ 63 (2566)

พรรคภูมิใจไทย

สรุปเนื้อหา

กำหนดให้มีการยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับตามที่ปรากฏในบัญชีแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๗๑ ฉบับ โดยกำหนดให้มีการจำหน่ายคดีตามความผิดตามประกาศและคำสั่งคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ทั้งหมด ให้ถือว่าจำเลยที่เคยต้องคำพิพากษาตามประกาศและคำสั่งที่ถูกยกเลิกไม่มี ความผิด และให้ปล่อยจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกยกเว้นจำเลยที่ถูกคุมขังตามกฎหมาย อื่นที่ไม่ถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดให้บุคคลพลเรือนที่ถูกพิจารณา โดยศาลทหาร ซึ่งศาลทหารมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วถึงที่สุด หากต้องการให้ศาลยุติธรรม พิจารณาคดีของตนใหม่ให้ยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจ หากไม่ยื่นให้คำพิพากษา ของศาลทหารเป็นที่สุด และกำหนดให้บุคคลพลเรือนที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลทหารให้โอนย้ายคดีอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจเหนือคดี ดังกล่าว โดยกระบวนการพิจารณาคดีภายใต้ศาลทหารที่ได้ทำไปแล้วไม่เสียไป เว้นแต่จำเลยจะร้องขอ ให้ศาลยุติธรรมเริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่ทั้งหมด

หมวด
บริหารราชการ
สิทธิมนุษยชน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลต้นทาง

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]