พ.ร.บ. คุ้มครองพยานคดีอาญา​ (ฉบับที่ 2)

ชื่อทางการ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ออกเป็นกฎหมาย
ใช้เวลา 605 วัน
วันที่เสนอ

3 ก.พ. 64

เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 (2566)


สรุปเนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2466 เนื่องจากกฎหมายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จึงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานเกี่ยวกับการประเมินพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยและขยายระยะเวลาการคุ้มครองพยาน เพิ่มเติมมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานคุ้มครองพยานและกำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน และเพิ่มหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน เพื่อให้พยานเกิดความเชื่อมั่น ได้รับความคุ้มครอง และการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

หมวด
ยุติธรรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลต้นทาง

อัพเดตข้อมูล: 26 มิ.ย. 2567

แชร์หน้านี้

เส้นทางกฎหมาย


สถานะ
ออกเป็นกฎหมาย
 1. 1 ต.ค. 65

  สว.พิจารณา วาระ 3

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 2. 1 ต.ค. 65

  สว.พิจารณา วาระ 2

  อยู่ระหว่างการพิจารณา

 3. 26 ส.ค. 65

  ออกเป็นกฎหมาย

 4. สว.พิจารณา วาระ 1

  รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา

 5. 10 พ.ย. 64

  สส.พิจารณา วาระ 3

  ขั้นลงมติเห็นชอบ

 6. 7 ก.ค. 64

  สส.พิจารณา วาระ 1

  รับหลักการและตั้งกรรมาธิการ

 7. 7 ก.ค. 64

  สส.พิจารณา วาระ 1

  รับหลักการและตั้งกรรมาธิการ

 1. 11 มี.ค. 64

  สส.พิจารณา วาระ 2

  ขั้นกรรมาธิการ และ สส.ลงมติรับรายมาตรา

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]