สภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ 26 | 2566

อยูในวาระ

24 พ.ค. 66

ที่มา

มาจากการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คน ตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม
โดย 400 คนเป็นผู้แทนเขต และอีก 100 คน มาจากระบบบัญชีรายชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูล
รายชื่อสมาชิก

อัพเดตข้อมูล : 24 ม.ค. 2567

แชร์
ฝ่ายรัฐบาล 312 คน
เพื่อไทย
140
ภูมิใจไทย
70
พลังประชารัฐ
40
รวมไทยสร้างชาติ
35
ชาติไทยพัฒนา
10
ประชาชาติ
9
ชาติพัฒนากล้า
3
เพื่อไทรวมพลัง
2
ท้องที่ไทย
1
พลังสังคมใหม่
1
เสรีรวมไทย
1
ฝ่ายค้าน 185 คน
ก้าวไกล
149
ประชาธิปัตย์
25
ไทยสร้างไทย
6
ใหม่
1
เป็นธรรม
1
ครูไทยเพื่อประชาชน
1
ประชาธิปไตยใหม่
1
ไทยก้าวหน้า
1

เพศสภาพ

81%
ชาย

ชาย

81%

หญิง

19%

รุ่นอายุ

60%
ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

60%

56-70 ปี

17%

41-55 ปี

14%

25-40 ปี

5%

71 ปีขึ้นไป

3%

การศึกษา

44%
ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

44%

ปริญญาโท

33%

ปริญญาตรี

14%

ต่ำกว่าปริญญาตรี

4%

ปริญญาเอก

4%

สถาบันทหาร

0%

ผลการลงมติล่าสุด

21 ธ.ค. 66

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (วาระ 1)

ผ่าน

เห็นด้วย

365 /498

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  208 /313

 • สส.ฝ่ายค้าน

  155 /183

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

20 ธ.ค. 66

ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

ผ่าน

เห็นด้วย

422 /498

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  258 /313

 • สส.ฝ่ายค้าน

  162 /183

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

20 ธ.ค. 66

ร่าง พ.ร.บ. มาตรการปราบทุจริตของฝ่ายบริหาร

ผ่าน

เห็นด้วย

413 /498

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  254 /313

 • สส.ฝ่ายค้าน

  157 /183

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

14 ธ.ค. 66

ร่างข้อบังคับ สภาก้าวหน้า ครั้งที่ 2

ไม่ผ่าน

ไม่เห็นด้วย

232 /314

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  230 /312

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

13 ธ.ค. 66

ตั้ง กมธ. วิสามัญแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง

ไม่ผ่าน

ไม่เห็นด้วย

237 /315

 • สส.ฝ่ายรัฐบาล

  235 /313

 • สส.ไม่สังกัดพรรค

  2 /2

ดูผลการลงมติทั้งหมด

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]