สำรวจร่างกฎหมายในสภา

สำรวจแบบละเอียด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ร่างกฎหมายในสภา
วันที่เสนอ
ชื่อร่าง
สถานะ
เอกสาร
14 พ.ย. 67 ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
ตกไป
4 เม.ย. 67 ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก
กำลังดำเนินการ
4 เม.ย. 67 ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก
กำลังดำเนินการ
4 เม.ย. 67 ร่างพระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน
กำลังดำเนินการ
26 มี.ค. 67 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กำลังดำเนินการ
21 มี.ค. 67 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิต
กำลังดำเนินการ
13 มี.ค. 67 ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
กำลังดำเนินการ
13 มี.ค. 67 ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง
กำลังดำเนินการ
11 มี.ค. 67 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กำลังดำเนินการ
7 มี.ค. 67 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน
กำลังดำเนินการ
1 - 10 จาก 513 มติ
จาก 52 หน้า

เว็บไซต์นี้สร้างโดย กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Technology) ที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด (Open Data) ภารกิจของเราคือการทำให้ประชาธิปไตยไทยเปิดเผย โปรงใส และมีส่วนรวมได้ เราจึงตั้งใจพัฒนาโปรเจกต์ Parliament Watch ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทางให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถจับตาดูการทำงานของ ‘รัฐสภา’ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) Open Society Foundations และ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)
ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจกต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use) หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]